شمسی

پیام ما ای است:هرمعتادی میتواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد،میل و وسوسه مصرف را از دست بدهدوراه تازه ای برای زندگی پیدا کند
  گزارشات منطقه  گزارشات منطقه   تماس با ما  تماس با ما   کمیته های شهری  کمیته های شهری   دریافت گزارشات  دریافت گزارشات   کمیته های خدماتی  کمیته های خدماتی   تاریخچه انجمن معتادان  در اصفهان  تاریخچه انجمن معتادان در اصفهان   صفحه اول  صفحه اول  
News

پيامک های شما

ارسال به 3000265988 

لینکهای مرتبطآدرس جلسات انجمن معتادان گمنام  


naesfahan.org

کلیه حق و حقوق ای سایت متعلق به انجمن معتادان گمنام اصفهان میباشد

برنامه نويسی : اصفهان هاست